บ้าน > เกี่ยวกับเรา >การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

สวิตช์เกียร์ในร่มและกลางแจ้ง 3.6KV ~ 252KV อุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีจ่าย ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานการณ์การใช้งานอื่นๆ